Việt Nam khó xem mưa sao băng Song tử ngày 14/12

Một vệt sao băng Geminid, chụp bởi tác giả  Jimmy Westlake  Mưa sao băng Song tử luôn đứng đầu trong các đợt mưa sao băng của năm bởi độ rực rỡ cũng như về độ tin cậy (tần suất sao băng) của nó. Thời gian diễn ra hằng năm của trận mưa này vào khoảng từ […]