SG8V1 – Chip vi điều khiển 8-bit do Việt Nam phát triển và sản xuất

Bắt đầu từ Dự án nghiên cứu thiết kế và sản xuất thử nghiệm chip SG8V1, là dự án sản xuất thử nghiệm đầu tiên về lĩnh vực thiết kế và chế tạo vi mạch của cả nước do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – UBND TP.HCM đặt hàng từ năm 2008, Nhóm […]