Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu

Ngày 23/9/2014, tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 6 của UNESCO về phát triển Công viên địa chất toàn cầu tổ chức tại Canada, Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã chính thức được tái công nhận tư cách thành viên Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. […]