Truy cập các tập tin đính kèm tin nhắn không qua Messages trên Mac OS X

Điều quan trọng cần lưu ý là thư mục đính kèm tập tin này không được phát triển để người sử dụng có thể truy cập một cách dễ dàng, thay vào đó nó cung cấp một lựa chọn người dùng cao cấp hơn mới có thể truy cập trực tiếp vào các file đính […]

Hai thủ thuật hay cho ứng dụng Messages trên Mac OS X

1. Sử dụng Screen Sharing Apple trang bị cho ứng dụng Messages có trong OS X Yosemite mới tính năng giúp người dùng có thể chia sẻ màn hình với một người dùng Mac trực tiếp từ một cửa sổ iMessage đang hoạt động. Điều này rất tốt cho việc hợp tác từ xa giúp […]