Samsung Galaxy Tab S – đối thủ “nặng ký” của iPad Air !?

Thiết kế Galaxy Tab S là mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất của Samsung được thiết kế nhằm cạnh tranh trực tiếp với loạt máy tính bảng họ nhà “Táo”. Sản phẩm có hai phiên bản màn hình là 8,4 inch và 10,5 inch với các tùy chọn màu sắc là trắng lịch […]