11 khu công nghệ cao thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp

Tại dự thảo quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất lên Chính phủ, đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 11 khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) […]

Doanh nghiệp Nhật giúp Việt Nam ứng dụng CNTT trong nông nghiệp

Tập đoàn Fujitsu và FPT ký hợp tác ứng dụng CNTT vào nông nghiệp Việt Nam. Tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới, tập đoàn Fujitsu đã thành công trong việc triển khai dịch vụ Akisai Cloud giúp người nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất trồng trọt […]

Gặp người nông dân sáng chế máy chống trộm từ máy điện thoại

Anh kỹ sư nông dân Nguyễn Văn Thanh Có công mài sắt, có ngày nên kim  Câu ông bà ta nói muôn đời không bao giờ là sai. Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp bài bản mà chỉ học lướt qua một khoá thợ ngang về điện tử lúc nhỏ. Sau đó […]