Nông dân được hỗ trợ chuyển đổi VietGAP trong nuôi trồng thủy sản

Sức mạnh tri thứcKhoa học Thứ Năm, 30/10/2014 – 16:21 Từ tháng 9/2014, công ty Metro Cash & Carry Việt Nam đã hợp tác với Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn đào tạo nông dân nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGap cho hơn 20 cơ sở nuôi đã […]