DN vi phảm bản quyền phần mềm có thể bị cấm vào Mỹ

Theo tiết lộ từ Đoàn thanh tra liên ngành, sau nhiều cuộc thanh tra đã được tiến hành tại nhiềuDN,  từ  nước ngoài , trong nước đến các công ty kinh doanh máy tính, đa phần đều phát hiện các hành vi xâm phạm bản quyền với các mức độ vi phạm khác nhau. Đáng […]