100 bộ não mẫu vật của đại học Texas biến mất không rõ lý do

Trong số những bộ não bị mất, có não của Charles Whitman, kẻ bắn tỉa trên tháp đồng hồ, giết chết 16 người ở Đại học Texas vào năm 1966. Không ai biết chắc chắn điều gì đã xảy ra với những mẫu vật này, nhưng có ý kiến cho rằng đây là trò chơi khăm […]