Tính năng tổng kết năm “Year in Review” của Facebook bị chỉ trích là “tàn nhẫn”

Tuần trước Facebook đã tung ra tính năng “Year in Review” để tổng hợp lại những sự kiện được người dùng chia sẻ trên Facebook trong năm qua, như một cách để tổng kết năm 2014. Tính năng này sẽ tự động lựa chọn những hình ảnh được người dùng chia sẻ và kết hợp […]