Ông Trần Mạnh Hùng chính thức giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT

Ngày 3/3, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định giao nhiệm vụ phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho ông Trần Mạnh Hùng. Theo quyết định số 379/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ ký ngày 23/3, kể từ ngày 1/3, ông Phạm Long Trận nghỉ hưu, ông […]

Cựu nhân viên NASA tiết lộ Mỹ giữ bí mật về “Người sao Hỏa

Theo Yahoo News, người phụ nữ có tên Jackie này đã đưa ra tiết lộ gây chấn động trên kênh phát thanh Coast to Coast AM của Mỹ. Tiết lộ này đã một lần nữa làm sống lại những lời đồn xoay quanh “một chương trình vũ trụ tuyệt mật” mà NASA giữ kín với […]

Thử nghiệm chuyển mạng giữ nguyên số từ tháng 9/2015

Tuy nhiên, giai đoạn thử nghiệm rộng rãi với khách hàng thực tế sẽ chỉ được tiến hành từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2016, sau khi Trung tâm chuyển mạng quốc gia được xây dựng xong và kết nối với tất cả các mạng viễn thông thành viên. Sau thời gian này, Cục Viễn thông […]