Mã vùng điện thoại cố định sẽ quy hoạch trong vòng 2 năm

Mã số điện thoại cố định của các địa phương sẽ thay đổi từ 1/3. Doanh nghiệp bất ngờ Chỉ mới 3 ngày trở lại đây, Bộ Thông tin & Truyền thông đã ban hành Thông tư về việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo […]