Google Adsense (GA) Hosted và Google Adsense Content là gì?

Google Adsense (GA) Hosted và Google Adsense Content là gì? Sự giống và khác nhau, làm thế nào để đăng ký tài khoản Google Adsense và Hosted và Google Adsense. Google Adsense (GA) Hosted là gì? Google adsense hosted hay còn gọi là AdSense được lưu trữ. Là tài khoản dùng để thu phí quảng […]