Bộ trưởng Khoa học Công nghệ nói về chảy máu chất xám

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân khi nói về thực trạng chảy máu chất xám vẫn đang diễn ra đối với nền khoa học nước nhà trước câu chuyện, trong số 13 nhà vô địch trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”  nhiều năm trước […]