Đã chặn được việc trừ tiền khi khởi động lại trên iPhone 5C và 5S Docomo

Như phản ánh trước đó mà chúng tôi đã đề cập, chỉ với việc đưa iPhone 5C hoặc 5S của nhà mạng Docomo lên phiên bản Nhà cung cấp mạng “18.2” (iOS 8.3) đều bị trừ tiền sau mỗi lần khởi động lại. Đặc biệt đối với iPhone 5C và 5S Docomo khi nâng cấp lên nền tảng iOS 8.3 đều bị […]

Nhân tài Đất Việt 2014 chắc chắn sẽ có Giải Nhất

Những người quan tâm theo dõi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt thường niên đều biết rằng có những năm Giải thưởng này không có Giải Nhất do Hội đồng Giám khảo đưa ra tiêu chí đánh giá rất cao. Tuy nhiên năm nay chất lượng sản phẩm tốt nên chắc chắn sẽ có Giải […]